adrianadicu

«Blink» vs «Å snakke med fremmede»

In Uncategorized on juni 17, 2022 at 6:24 pm

«Blink» (norsk utgave, 2015) vs «Å snakke med fremmede» (norsk utgave, 2020)

To bøker skrevet av Malcolm Gladwell om samme tema med to forskjellige konklusjoner.

Den første skrevet i 2015 sier stol på «det adaptive ubevisste» (s.17) eller intuisjon. Malcolm som skrev «Blink» er enig med Freud som sier (i følge Gladwell): «Når jeg tar en beslutning av mindre viktighet, har jeg alltid funnet det gunstig å vurdere alle fordeler og ulemper. Men i viktige spørsmål, slik som valg av livsledsager eller yrke, bør beslutningen komme fra det ubevisste, fra et sted inne i oss selv. I de viktige beslutninger om vårt eget liv bør vi etter min mening la oss styre av våre dypeste, innerste behov.» (s.265)

Den andre skrevet i 2020 sier det motsatte, nemlig at det ikke finnes noe indre behov eller adaptiv ubevissthet eller intuisjon, men at alle mennesker «opererer med en standardantagelse om sannhet» (s. 66). Denne antagelsen har vi opparbeidet i vår evolusjon fordi det er mer lønnsomt å stole på våre naboer, venner, til og med på fremmede enn å gå rundt og være paranoide (s.89-90).

Det er fullt mulig at denne teorien om standardantagelse om at alle snakker sant (Tim Levine sin «Truth Default Theory» beskrevet i Malcolms bok fra 2020 på side 62 til 67) er riktig. Men hvis det er riktig, hva med paranoide? Har de samme antagelse? Mest sannsynlig ikke, mest sannsynlig er de ikke påvirket av sannhet-bias. Likevel er ikke de paranoide bedre i å forstå menneske og å avdekke løgn. De tar like mange dårlige beslutninger som ikke-paranoide.

Min teori er at vi tar dårlige beslutninger ikke fordi vi antar at alle snakker sant, men fordi vi ikke brukker nøkkelen. «Nøkkelen [i følge Malcom som han skrev i «Blink»] til å ta gode beslutninger er ikke kunnskap. Det er forståelse. Vi vasser i det førstnevnte. Vi lider av stor mangel på det sistnvnte. » (s.262)

Jeg velger å stole på min intuisjon som trives med «Blink» og blir forvirret av «Å snakke med fremmede».

Mitt inntrykk etter å ha lest «Et større vi» av Geir Lippestad

In Uncategorized on mai 31, 2022 at 3:12 pm

Det er en bok skrevet i tråd med siste trenden… hopper fram og tilbake i tid, en slags tidsmaskin med litt høy tempo etter min smak.

Ellers er det en bok som holder fast på tittelen og forsvarer livet. Det boken ikke gjør er å være systematisk når det gjelder prinsippene som promoteres, eks verdien av å bygge et samfunn som inkludering alle sine innbyggere på likt linje. Forfatteren snakker ofte og varmt om foreldrene som velger ikke å avbryte graviditeten til tross for at de får vite barna kommer til å ha en funksjon eller psykisk hemning. Fob disse, både barna og foreldrene deres skal inkluderes. Helt enig! Folk får lov å velge å ha et barn som helt sikkert kommer til å ha større utfordringer sammenlignet til jevnaldrende. Og jeg er en av dem. Jeg fikk barn da jeg var 40 og jeg fikk tilbud om avansert fosterdiagnostikk på grunn av alder. Jeg takket ja på tilbud om ultralyd og blodprøver, men takket nei til fostervannundersøkelse. Resultatene fra ultralyd og blodprøver tydet ikke på noe avvik, men jeg fikk tilbud om fostervannundersøkelse likevel. Og det synes jeg var riktig selv om jeg ikke var interessert. Det at sykehuset hadde et tilbud gjorde meg bevisst. Jeg vurderte at jeg ville ha barnet uansett hva det blir og da ville jeg ikke undersøke mer. Det var likevel viktig å ha et tilbud. Jeg vil ta avgjørelsen om jeg får vite at mitt barn starter livet med visse utfordringer. Og ja, jeg vet at «vanlige» barn kan ha større utfordringer enn jevnaldrende.

Men jeg vil leve i et samfunn som inkluderer med også hvis jeg velger å ta abort av et eller annet grunn.

Dessverre er ikke riktig bok å lese hvis du vil bygge et samfunn som inkluderer både de som velger å ha barnet og de som velger ikke å ha barna. De som velger ikke å ha barna er indirekte kritisert ved å bli stilt spørsmål om hvor moralsk det er å velge ikke å ha et barn med hemninger og kjente utfordringer.

Men denne boken er verdt å lese særlig hvis du har et idealisert bilde om Norge. Det er mye rart som skjer i Norge som blir belyst her på en respektfull måte.

PS. Sykdom er en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner og forandrer dem på en skadelig måte. (www.sml.snl.no/sykdom). Downs syndrom skyldes overtallig kromosommateriale på kromosom 21. Denne kromosomfeilen forårsaker forsinket utvikling (både psykisk og fysisk), for tidelig aldring og død. De fleste har medfødt hjertefeil og mange har misdannelser i mage-tarmkanalen. (www.sml.snl.no/downs_syndrom)

Av disse definisjonene og forklaringer, forstår jeg at denne overtallige kromosommateriale på kromosom 21 forårsaker forandringer i kroppen på en skadelig måte. Derfor er Downs syndrom et sykdom.

Ce-i în gușă și-n căpușă — feedback republic

In Uncategorized on mai 15, 2022 at 1:04 pm

Este sinonim cu a fi SINCER și așa cum am promis în articolul anterior vreau să ofer o perspectivă personală asupra acestui domeniu, ca un final al seriei de articole dedicate FERICIRII (Câți bani îți trebuie să fi fericit?, 3 atribute esențiale ale fericirii!, Ce înseamnă pentru tine să fi în siguranță?) Eu am fost SINCER toată viața […]

Ce-i în gușă și-n căpușă — feedback republic